Kindergevoel

“Professioneel met kinderen”

Studiedag onderlinge kindermassage en yoga voor basisscholen

Wat kun je binnen het onderwijs en kinderopvang doen om kinderen in verbondenheid met elkaar te laten opgroeien?

Leren is het opnemen van de wereld. Dat doe je niet alleen met je verstand. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eenzijdige cognitieve overbelasting leidt tot leerstoornissen. Mentale overbelasting samen met emotionele ondervoeding zou wel eens een oorzaak kunnen zijn van agressief gedrag. Zoals Yoyo Olivier (kunstenaar, masseur, counselor en initiator van de stichting ‘meer mensen mens’ zegt: ‘ IQ, EQ en FQ moeten met elkaar in de juiste balans zijn. Intelligentie heeft niet alleen te maken met onze verstandelijke capaciteiten (IQ), maar evenzeer met het vermogen om te gaan met emoties (EQ) en verantwoordelijkheid te dragen voor onze fysieke gesteldheid. ”Hart en buik mogen we niet uitschakelen ten gunste van het hoofd.

Onderlinge kindermassage geeft een bijdrage in het proces van verbondenheid. Het is eenvoudig te leren en kost weinig tijd. Bij onderlinge kindermassage gaat het niet om het manipuleren van de spieren, maar om het leren omgaan met aanraking en het stimuleren van de huid. Onderlinge kindermassage geeft kinderen de mogelijkheid om de eenheid met elkaar te ervaren, om emoties te delen, om voor jezelf en elkaar te zorgen. Als bijkomend voordeel wordt het immuunsysteem van de kinderen sterker, neemt stress in de klas af, neemt het leervermogen toe en zijn de kinderen minder agressief. Uit Zweden waar men al jaren iedere dag enkele minuten kindermassage inzet komt het bericht dat kinderen die elkaar aanraken respect voor elkaar ontwikkelen. Leerkrachten en kinderen daar zeggen: ‘Kinderen die elkaar masseren, slaan elkaar niet”.

Training/studiedag voor leerkrachten

Deze dag staat in het teken van informatie over het nut van aanrakingen en hoe het effect van de intentie meespeelt. En hoe kun je onderlinge kindermassage op makkelijke wijze integreren in het huidige lessysteem, zodat je tussentijds rust kunt creëren en prikkels kunt reguleren. En heel belangrijk, hoe zit je als leerkracht zelf in je vel en hoe neem je dit mee in de klas en hoe kun je hier zelf iets mee zonder direct al je collega’s hierover te hoeven inlichten.

Kosten: op aanvraag