Kindergevoel

“Professioneel met kinderen”

Studiedag beelddenken voor basisscholen en middelbare scholen

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één of twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen: het is een slimme ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit….. waar zit het probleem?

Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten. Of zijn de prestaties wisselend. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. Het kan dan zijn dat de leerling een beelddenker is. Dat betekent dat het informatie op een andere manier verwerkt dan over het algemeen op school aangeboden wordt. De leerling denkt meer in beelden dan in woorden.

Beelddenker en informatieverwerking

Er is sprake van ruimtelijk, drie-dimensionaal denken, vaak snel en ongeordend. In één oogopslag kunnen beelddenkers een ingewikkelde situatie overzien. Ze associëren razendsnel en komen vaak tot originele oplossingen. Vraag je ze echter dit te beredeneren dan staan ze ‘met een mond vol tanden’. Of beter gezegd, een hoofd vol beelden en een onvermogen dat allemaal logisch in woorden om te zetten. Je kunt namelijk 32 beelden per seconde denken en maar 2 woorden per seconde. Dat is dus niet bij te benen. Gewoon, simpelweg iets uit je hoofd leren, erin stampen is voor een beelddenker moeilijk. Dat kan problemen opleveren met bv rekenen (o.a. tempo) en spelling. Ook het handschrift van een beelddenker is vaak moeilijk leesbaar.

Belang van (her)kenning

Als niet (h)erkend wordt dat het om een beelddenkende leerling gaat worden er al snel allerlei oordelen geveld. Let niet op, dwaalt altijd af! Niet geconcentreerd. Hij zou nu toch die tafels wel eens uit zijn hoofd moeten kennen! Werkt er dus niet aan. Dat handschrift is niet te lezen! Spellingsfouten die toch echt niet meer kunnen. Kortom: teleurstelling bij ouders, leerkrachten. En onzekerheid en afname van zelfvertrouwen bij de leerling.

Door de nog grote onbekendheid met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en ontstaan er met de jaren op de basisschool steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen

Op deze studiedag komt het volgende aan bod:

  • Wat is Beelddenken?
  • Wat is er anders dan qua informatieverwerking?
  • Hoe kun je het (h)erkennen?
  • Wat is het belang van (h)erkennen?
  • Wat kunnen ouders doen?
  • Wat kun je als leerkracht in de klas doen?                                                                                                                                                                                                                                                                    

Deze vragen en nog meer komen in deze studiedag beelddenken aan de orde, je gaat niet alleen horen en zien, maar ook doen.

Duur: 6 uur, deze 6 uur wordt verdeeld in 2 dagdelen van 3 uur. Hierdoor kan er ook gekozen worden voor een middag en avond of 2 middagen.

Kosten: op aanvraag

Wilt u meer weten neem dan gerust contact met mij op.