Kindergevoel

“Professioneel met kinderen”

Ouderavond pesten

Ouderavond 'help mijn kind wordt gepest/pest' (geschikt voor scholen en BSO) 

Voor ouderavonden over pesten komen wij graag langs. We zullen hierin de nodige nuttige informatie geven mbt het onderwerp pesten en school. Ouders krijgen tips en gesprekstechnieken mee voor thuis (die altijd nuttig zijn, niet alleen mbt het onderwerp pesten). Er zullen enkele interactieve oefeningen gedaan worden om te laten zien wat je met een kind dat pest of gepest wordt kan doen. Ik vertel u nu alvast dat de ouders met veel nieuwe inzichten naar huis zullen gaan. Deze ouderavond is nuttig voor alle ouders, omdat elk kind direct dan wel indirect te maken krijgt met pesten. En als er 1 kind in de klas gepest dan heeft dat effect op het hele systeem!

Duur: op aanvraag