Kindergevoel

“Professioneel met kinderen”

Ouderavond Cyberpesten

Wat is cyberpesten? Mag mijn kind al een mobiel? Mag mijn kind op Facebook/Hyves/Twitter en wat zijn de afspraken hierover? Wat zijn de signalen van cyberpesten en wat doe je hier als ouders mee? Over al deze vragen zullen wij het uitgebreid met u gaan hebben op deze ouderavond.

Kosten: op aanvraag